Om oss

Sjuksköterskor simma kunskap HLR hjärtlungräddning företagssjuksköterkor

profilbild Sabina

"Att ha kunskapen i HLR för att kunna agera och hjälpa en person att överleva är lika viktigt som att kunna simma.",

Sabina Kings, VD

Stockholm HLR & Hälsa

”Efter att ha arbetat inom vården i nästan 15 år, som utbildad sjuksköterska,  och sett många fall där rätt kunskap i att utföra Hjärt-Lungräddning (HLR) och Första Hjälpen hade kunnat reducera skadeförloppet och i många fall rädda liv, bestämde jag mig för att starta verksamhet i egen regi”, säger Sabina Kings, VD Stockholm HLR & Hälsa.

”Att få möjligheten att utbilda inom HLR och Första Hjälpen och hjälpa människor att kunna hantera ett hjärtstopp eller luftvägsstopp, eller annat sjukdoms- eller olycksfall och då öka möjligheten att kunna rädda ett liv, är något vi verkligen brinner för. Vi har också som mål att alla som har gått utbildningen ska känna sig motiverade och trygga med att kunna göra HLR eller Första Hjälpen i verkliga livet”, fortsätter Sabina.

Vi arbetar både med att lära ut hur korrekt HLR och Första Hjälpen utförs för att känna trygghet att kunna agera i en sjukdoms- eller olycksfallssituation.

Genom att utbilda i HLR och Första Hjälpen hjälper vi våra kunder att reducera skade-/sjukdomsförloppet vilket förhoppningsvis också minskar skadans omfattning. Detta i sin tur kan ha en positiv effekt på hur länge en anställd är borta från sin arbetsplats efter en incident. Det blir en positiv effekt både för individen (genom minskat lidande samt känner att hen snabbare kommer tillbaka i arbete) och företaget (där produktionsbortfall och kostnader för sjukdom minskar).

Förutom att lära ut att kunna hantera olycks- och sjukdomsfall arbetar vi också förebyggande med att i möjligaste mån undvika att olyckor sker. Arbetsmiljöarbete är en viktig byggsten för oss, och även där arbetar vi aktivt med alla delar som skapar en bra miljö på arbetsplatsen.

Vår syn är också att övning ger färdighet. Därför lägger vi mycket vikt vid de praktiska momenten i våra utbildningar. Vi ser till att det finns mycket tid till att öva tillsammans för att se till att deltagarna verkligen lär sig tekniken för att skapa trygghet i att kunna agera i en verklig situation.

Många kunder som genomför en HLR-utbildning genom oss ser det också som en liten ”mini-team-building”. Det blir både något roligt att göra tillsammans i grupp, men som också ger en livsavgörande kunskap. Läs gärna några omdömen om oss på Google Rating . 

Varför HLR & Första Hjälpen?

Här nedan finner du några av många anledningar att lära sig Hjärt-Lungräddning (HLR) & Första Hjälpen

Hög kvalitet

Vår utbildningar håller hög kvalitet! Utrustningen har den senaste teknologin som gör det lätt och roligt att lära sig rätt teknik.

Förbättrad kunskap

Anställda som får genomgå en utbildning i HLR och Första Hjälpen ökar sin kunskap och trygghet i att våga agera vid sjukdomsfall och olycksfall.

Snabbare tillbaka i arbete

Att ge en drabbad snabb och rätt hjälp kan minska skadans utveckling/omfattning och kan få positiva effekter på tiden innan en person kan återgå i arbetet.

Senaste riktlinjerna

Stockholm HLR och Hälsa följer de senaste riktlinjerna från Svenska HLR-rådet och håller oss ständigt uppdaterade vad gäller forskning, nya riktlinjer, studier etc.

Certifierade instruktörer

Certifierade instruktörer som är utbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet inom vården. Vi är även utbildade företagssköterskor med fokus på arbetsmiljö och hälsa.

Kvalitetssäkrad arbetsplats

En arbetsgivare som erbjuder utbildningar bidrar till en kvalitetssäkrad arbetsplats. Vi anpassar även utbildningarna efter Er verksamhet och behov.

Ett samarbete med oss leder till en tryggare arbetsplats

Vad är fördelarna med ett regelbundet samarbete kring utbildningar?

Trygghet att anställda erbjuds regelbunden utbildning i HLR och Första Hjälpen

Kontinuitet i kursupplägg och innehåll

Förenklar uppföljning för er

Vi kan se till hela Ert behov av utrustning för arbetsplatsen mer säker

För de som gått Grundkursen följer vi upp när det är dags för eventuell Repetitionskurs

Bidrar till ökad trivsel och trygghet bland de anställda på arbetsplatsen

Positiva effekter från att HLR och Första Hjälpen kan minska skade- och olycksfallsförloppet och förkorta tiden en anställd är borta från arbetet

Med regelbunden HLR på arbetsplatsen och installerad hjärtstartare, etc., erhålls ett intyg om att arbetsplatsen är en Hjärtsäker Zon enligt Svensk Standard

Våra medarbetare

Här kan ni läsa lite mer om våra fantastiska medarbetare

Anna Johansson

Här kan ni lägga till en beskrinvning av varje anställd

Anna Johansson

Här kan ni lägga till en beskrinvning av varje anställd

Anna Johansson

Här kan ni lägga till en beskrinvning av varje anställd

Anna Johansson

Här kan ni lägga till en beskrinvning av varje anställd

Ladda ner material

För varje utbildning skänker vi 200kr till Hjärt- och Lungfonden

Organisationer