Öka säkerheten, tryggheten & trivseln - gå en utbildning i Hjärt-Lungräddning och Första Hjälpen

Vi utbildar Er i Hjärt-Lungräddning (HLR) och Första Hjälpen.
Förbättra chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.

GlamorousNastyGartersnake-size_restricted.gif
Anmälda arbetsskador 2018 i Sverige
~ 0
Hjärtstopp utanför sjukhus varje år i Sverige
~ 0
Genomsnittlig tid för ambulans att komma fram i Stockholm
~ 0 min

Våra utbildningar

Ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.
Ökar trygghet och trivsel på arbetsplatsen av att veta att en kollega har färdigheten att kunna agera.

HLR-utbildning

Hjärt-Lungräddning

I denna utbildning får Ni lära Er att göra HLR för att känna trygghet att kunna ingripa och öka chansen för den drabbade att överleva ett hjärtstopp. En blandning av teori och praktik ger deltagarna bästa förutsättningar att lära sig.

Första Hjälpen

Första Hjälpen & HLR

Utbildningen förbättrar kunskaperna i att tidigt identifiera tecken på, och hantera, sjukdomsfall och olycksfall. Detta ger en trygghet att snabbt agera och minska skadans utveckling och omfattning.

Våra produkter

Ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.
Rätt material och utrustning Ökar trygghet och trivsel på arbetsplatsen

Hjärt-Lungräddning

Endast 6% överlever ett hjärtstopp. Hjärtstartare i kombination med HLR ökar chansen att överleva till 50-70% – en livsavgörande behandling. Strömstöt med hjärtstartare rekommenderas att ges så tidigt som möjligt, helst inom 3–5 minuter.

Första Hjälpenprodukter

Första Hjälpen produkter är ett måste på varje arbetsplats och i varje hem. Första hjälpen produkter minskar skadeutvecklingen och ger en ökad trygghet.

Varför HLR & Första Hjälpen?

Här nedan finner du några av många anledningar att lära sig Hjärt-Lungräddning (HLR) & Första Hjälpen

11 minuter

Ca 10,000 fall av plötsligt hjärtstopp rapporteras varje år – i genomsnitt tar det ca 11 minuter för en ambulans i Stockholm att komma fram till personen som är i behov av Hjärt-Lungräddning (HLR).

Förbättrad kunskap

Att snabbt utföra Första Hjälpen vid sjukdomsfall och olycksfall kan vara livsavgörande.
Vi hjälper er att förbättra kunskapen för att så snabbt som möjligt kunna se behov av hjälp och kunna ingripa.

Syresätt kroppen

Att starta Hjärt-Lungräddning (HLR) är till stor del avgörande för den drabbades fortsatta överlevnad innan ambulansen är på plats. Syresätta kroppen genom HLR ökar sannolikheten för överlevnad med 2-3 gånger.

Trygghet

Utbildning ökar kunskapen och tryggheten i att våga ingripa. Det ökar också tryggheten generellt på arbetsplatsen, i hemmet och samhället i stort att veta att personer i ens omgivning har kunskaperna att gripa in.

Kortare sjukskrivning

Ökad trygghet och trivsel på arbetsplatsen av att veta att en kollega har färdigheten att kunna agera. Att ge en drabbad snabb och rätt hjälp kan minska skadans utveckling/omfattning vilket kan ge förkortad sjukskrivningstid. 

Kvalitetssäkrad verksamhet

Att erbjuda regelbunden utbildning i HLR och Första Hjälpen på arbetsplatsen bidrar till en kvalitetssäkrad verksamhet.

"Lär oss rädda och hjälpa varandra så att alla ges samma möjlighet att överleva oavsett om något sker i hemmet, på arbetsplatsen eller ute i samhället"

Vi vill att alla som har gått utbildningen genom oss ska känna sig motiverade och trygga med att kunna göra HLR eller Första Hjälpen i verkliga livet. Vi finns här för er för att göra utbildningen tidseffektiv, med hög kvalitet och säkerställa kunskapen hos deltagarna. 

För varje utbildning skänker vi 200kr till Hjärt-Lungfonden

Varför anlita oss

Vi finns här för er för att både förmedla en livsviktig kunskap men också att bidra till ökad trivsel och trygghet på er arbetsplats. 

Inspirerande instruktörer

Engagerade instruktörer som på ett inspirerande sätt får med sig gruppen och får deltagarna att bli delaktiga i kursen. Målsättningen är att kursen också ska bli en gruppstärkande aktivitet för våra kunder.

Utbildade sjuksköterskor

Instruktörerna är både utbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet inom vården och utbildade företagssköterskor med fokus på arbetsmiljö och hälsa.

Olika typer av utblidningar

Vi utför både grund- och repetitionsutbildningar i Hjärt-Lungräddning (HLR), samt utbildning i Första Hjälpen. Dessutom finns möjlighet för oss att hjälpa till med andra arbetsmiljöfrågor.

Teori och praktik

Blandning av teori och praktik som ger deltagarna bästa förutsättningarna att lära sig. Vi brinner för att öka tryggheten hos alla i att utföra HLR och kunna ingripa vid ett hjärtstopp.

Vad säger några av våra kunder

Blogg

Follow our latest news and discoveries here

Spela videoklipp
Länk till: Arbetmiljöverket
Spela videoklipp
Länk till: Laerdal
Spela videoklipp
Länk till:  Hjärt- Lungfonden

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier för att se mer av vårt arbete och våra spännande projekt.

[wdi_feed id="4"]
[instagram feed="5771"]

Media

Spela videoklipp
Länk till: Arbetmiljöverket
Spela videoklipp
Länk till: Laerdal
Spela videoklipp
Länk till:  Hjärt- Lungfonden