Hjärt-Lungräddning (HLR)
Onlineutbildning

Ibland finns det inte möjlighet att samla anställda vid ett tillfälle för en HLR-utbildning. För att möta ett behov av ökad flexibilitet har vi utvecklat en komplett onlineutbildning i HLR.

En onlinekurs med full flexibilitet

Kursen är filmad i en professionell studio och där alla moment är med som vi normalt har i en HLR-utbildning. Varje delmoment startar först med en introduktion följt av en instruktion och övningar. Det är enkelt att navigera mellan de olika delarna och du väljer själv om du vill göra hela kursen på en gång eller göra den klar vid ett senare tillfälle.

Utbildning med hög kvalitet

Kursen är uppbyggd av olika avsnitt där deltagarna via instruktionsfilmer och övningar får lära sig alla delar av Hjärt-Lungräddning (HLR) Vuxen enligt HLR-Rådets riktlinjer 2016

Hög flexibilitet

Samma innehåll som den fysiska HLR-utbildningen men med full flexibilitet – här bestämmer du själv när, var och hur du vill gå kursen

Ekonomiskt för Arbetsgivaren

Via ett tydligt webbgränssnitt kan du enkelt administrera kursen – du fördelar själv ut licenserna till de som ska gå kursen och se vilka av de anställda som har gjort klart utbildningen

Lärorikt för Deltagarna

Tillgång till kursen via en egen personlig sida där det är enkelt att både följa sin personliga kursutveckling och gå tillbaka till kursen vid senare tillfällen, och efter avslutad kurs erhålls ett personligt intyg

Hur går det till?

Ni köper de antal licenser ni önskar och fördelar dessa själva – deltagarna väljer själva när de vill gå kursen – de har fri tillgång till den under sex månader

Övningsmaterialet alltid på plats

Genom att alltid ha tillgång till övningsdockor och övningshjärtstartare blir det mer ekonomiskt fördelaktigt för företaget och fler möjligheter att ha utbildning när det passar verksamheten. Dockorna och hjärtstartarna som ni övar på – vi erbjuder både marknadsledande Little Anne med QCPR-teknik (köp eller hyr) och den uppblåsbara Mini Anne (köp), samt enkla eller mer avancerade hjärtstartare

Information kring kursen

Onlineutbildningen är baserad på filmer som är uppdelade på olika delmoment. Allt för att göra det enkelt att navigera genom kursen och kunna gå tillbaka och repetera avsnitt.

Kursen är uppdelad i olika lektioner och varje lektion innehåller ett eller flera ämnen. Lektionerna genomförs i turordning, och du kan enkelt gå tillbaka till en tidigare genomförd lektion genom att klicka på “Tillbaka till kurs” längst ned på varje sida

Vissa övningar (bland annat övning med två livräddare, luftvägsstopp och stabilt sidoläge) kräver att ni är två personer som genomför övningarna

Filmerna är uppbyggda med att de börjar med en kort information, följt av instruktioner och övningar. Du behöver ha tillgång till en övningshjärtstartare eller hjärtstartarattrapp, och övningsdockor (antingen den uppblåsbara Mini Anne eller Little Anne QCPR) när du genomför övningarna

Spela videoklipp

Utbildningsinnehåll​

Onlineutbildningen har samma delar som en fysisk grundutbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR). Vår målsättning med kursen är att alla som går den ska kunna utföra HLR med god kvalitet och också vara motiverad att utföra HLR vid ett hjärtstopp. Efter genomförd utbildning erhålls ett intyg för genomförd kurs.

Hjärt-Lungräddning (HLR)

 • Introduktion till Hjärt-Lungräddning (HLR) – vad HLR innebär och varför det är betydelsefullt att kunna utföra HLR. Vad HLR är och varför HLR är så viktigt?
 • Kontrollera medvetande
 • Skapa fri/öppen luftväg
 • Kontrollera andning
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge vid normal andning
 • Larma 112. Larma på rätt sätt och få kännedom om larmoperatörens stödjande roll

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda ett luftvägsstopp
 • Utföra ryggslag och buktryck
 • Larma 112
 • HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp
 • Genomgång av handlingsplan vid drunkningstillbud

AED – Automated External Defibrillator (Hjärtstartare)

 • Information om hjärtstartaren och varför den är viktig att använda tillsammans med HLR
 • Demonstration av hjärtstartarens funktioner
 • Apparatgenomgång där vi demonstrerar hur en hjärtstartare används
 • Övning av hjärtstartare i kombination med HLR

Material

 • Utbildningen förutsätter att du har tillgång till övningsdockor och övningshjärtstartare
 • Ett engångsköp och sen har du utrustningen i många år till förfogande för personalen att gå utbildningen när och var de vill
 • Köpa antingen Little Anne som är en mer robust verklighetstrogen docka eller uppblåsbara Mini Anne

Utrustning vid onlineutbildning

Little Anne - köpa av oss

 • Little Anne är en dock med mycket hög kvalitet, och den dockan som ger bäst återkoppling och är mest verklighetstrogen för den som övar
 • QCPR-tekniken ger löpande information om rätt kompressionsdjup och inblås
 • Dockan går att koppla upp till en gratisapp QCPR Training via bluetooth som underlättar inlärningen ännu mer och gör träningen mer visuell (se filmen längre ned)
 • Denna docka lämpar sig bäst om det är flera deltagare som ska dela på utrustningen och planerar för regelbundna utbildningar.

Mini Anne plus- köpa av oss

 • Mini Anne är en uppblåsbar docka
 • Den avger ett klickljud vid rätt kompressionsdjup
 • Förpackningen innehåller dockan Mini Anne, hjärtstartaratrapp, mobilatrapp, knäskydd
 • Dockan lämpar sig bäst för enstaka användning

Mini Anne - köpa av oss

 • Mini Anne är en uppblåsbar docka
 • Den avger ett klickljud vid rätt kompressionsdjup
 • Förpackningen innehåller dockan Mini Anne, hjärtstartaratrapp, mobilatrapp, knäskydd
 • Dockan lämpar sig bäst för enstaka användning

Kunskap är en färskvara

Kom ihåg att kunskaper är en färskvara som behöver underhållas regelbundet. Studier visar att redan efter några månader avtar kunskapen i att göra korrekt HLR.

Helst ska du gå en HLR-utbildning 1-2 gånger om året för att du ska bibehålla kunskaperna


Spela videoklipp

Utrustning vi använder i våra utbildningar och som vi även hyr ut och säljer

När vi håller våra utbildningar använder vi Little Anne med QCPR-teknik från marknadsledande Laerdal. Dockorna ger en löpande återkoppling så att den som övar hela tiden vet när korrekt HLR utförs. 

Det går också att koppla upp dockorna via bluetooth vilket gör det möjligt att visuellt följa övningarna vilket underlättar inlärningen.

Ladda ner material

För varje utbildning skänker vi 200kr till Hjärt- och Lungfonden