Hjärt-Lungräddning (HLR)

~ 0
Hjärtopp sker utanför sjukhus varje år i Sverige
~ 0
Överlever med enbart hjärt och lungräddning
~ 0 %
Sannolikheten för överlevnad med en hjärtstartare i kombination med HLR

HLR-utbildning

Utbildningsinnehåll

Nedan visar vi delarna i en grundutbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR). Vi har gärna en dialog mer Er för att förstå Era behov och verksamhet för att anpassa utbildningen därefter.

Hjärt-Lungräddning (HLR)

 • Hjärt-Lungräddning (HLR). Vad HLR är och varför HLR är så viktigt? Kunna identifiera ett hjärtstopp
 • Kontrollera medvetande
 • Skapa fri/öppen luftväg
 • Kontrollera andning
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge vid normal andning
 • Larma 112. Larma på rätt sätt och få kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra Hjärt-Lungräddning med god kvalitet och vara motiverad att utföra HLR vid ett hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda ett luftvägsstopp
 • Utföra ryggslag och buktryck
 • Larma 112
 • HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp
 • Genomgång av handlingsplan vid drunkningstillbud

AED – Automated External Defibrillator (Hjärtstartare)

 • Information om hjärtstartaren och dess funktion
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Övning av hjärtstartare i kombination med HLR
 • Två stycken övningshjärtstartare används, där kursdeltagarna delas in i två grupper för att få optimal träning

Material

 • Vi använder Little Anne QCPR HLR-dockor, varje deltagare får varsin docka för optimal träning
 • Vi övar med två hjärtstartare i varje kurs vilket ger mycket tid till träning
 • Efter de olika praktiska momenten går vi igenom handlingsplaner för Hjärt-Lungräddning, luftvägsstopp och drunkningstillbud
 • Efter genomförd kurs får samtliga deltagare varsitt kompetenskort som innehåller handlingsplan, intyg (till både deltagare och arbetsgivare, går att erhålla) och nyckelring med andningsskydd
Spela videoklipp

Utrustning vi använder

Dockorna vi använder för att öva på har en modern teknik som gör inlärningen både rolig och effektiv. Genom att de hela tiden hjälper deltagarna genom återkoppling ökas förståelsen för vad som är rätt teknik. 

Dessutom är de uppkopplade via bluetooth vilket möjliggör att följa övningarna på en läsplatta under utbildningen. Allt för att underlätta inlärningen. Alla deltagarna övar med varsin docka.

Varför HLR-utbildning?

I Sverige drabbas fler än en person av ett plötsligt hjärtstopp varje timme, 365 dagar om året. Tiden är knapp. Då hjärtat slutar pumpa syre till kroppens organ finns risken att redan efter 5 minuter få skador som inte går att reparera.

I Stockholm tar det ungefär 11 minuter som snitt för ambulansen att komma fram till den drabbade. Eftersom kroppen börjar få skador efter några få minuter är det viktigt att agera och hjälpa.

Ju snabbare Hjärt-Lungräddning (HLR) sätts in – helst inom ett par minuter efter hjärtstoppet – desto större är chansen till överlevnad utan allvarliga skador.

Vår målsättning är att alla som går en HLR-utbildning genom oss ska känna sig trygga i att våga agera vid ett hjärtstopp.

Att gå en utbildning i HLR bidrar också till att förbättra tryggheten inte bara på arbetsplatsen och i hemmet, utan också ute i samhället.

En arbetsgivare som erbjuder sina anställda en återkommande HLR-utbildning hjälper de anställda att hålla kunskaperna aktuella vilket också bidrar till självförtroende att agera.

Våra produkter

Hjärtstartare RÄDDAR LIV, i kombination med HLR, ökar chansen att överleva till 70% – en livsavgörande behandling.

Philips HeartStart HS1

Vanligaste hjärtstartaren från Philips. Liten, nätt och mycket enkel att använda. Exempel på lämpliga platser: kontor, butiker, hotell, bostäder.

Philips HeartStart FRx

Vatten- och dammtålig hjärtstartare från Philips. Liten, nätt och mycket enkel att använda. Exempel på lämpliga platser: industribyggnader, skolor, sportanläggningar, gym, påfrestande miljöer där det förekommer fukt och damm.

Lifepack CR2

Vatten- och dammtålig  som är mycket enkel att använda. Går att använda på barn utan särskilda tillbehör. Kan anslutas till WiFi för uppdatering och övervakning

Produkter Första Hjälpen

Första Hjälpen produkter är ett måste på varje arbetsplats och i varje hem. Första hjälpen produkter minskar skadeutvecklingen och ger en ökad trygghet.

Media

Spela videoklipp
Länk till: Laerdal
Spela videoklipp
Länk till Hjärt-Lungfonden
Spela videoklipp
Länk till: Laerdal

Ladda ner material

För varje utbildning skänker vi 200kr till Hjärt- och Lungfonden