Första Hjälpen

Vi lär er rädda liv och agera på rätt sätt vid​ hjärtstopp, akuta sjukdomar och övriga skador

~ 0
Anmälda arbetsskador 2018 i Sverige
~ 0
Hjärtinfarkter i Sverige varje år
~ 0
Drabbas av stroke i Sverige varje år

Vad ingår?

Utbildningen fokuserar på att lära deltagarna att kunna hantera och agera vid sjukdoms- och olycksfall. Här ingår även Hjärt-Lungräddning. Vi hjälper Er att anpassa utbildningen efter Er verksamhet.  Vi erbjuder också ett stort antal olika tillval som är skräddarsydda efter verksamhetens risker och behov.

 • Företag, organisationer, föreningar och privatpersoner
 • Vi anpassar utbildningen efter verksamhetens art
 • Vi kommer till Er arbetsplats
 • Kursen består av både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik
 • Tidsåtgång ca 4 timmar inklusive rast för Första Hjälpen Grundutbildning. Vid tillvalsområden tillkommer 1-3 timmar beroende på typ av område. 
 • Första Hjälpen (L-ABC) och Hjärt-Lungräddning
 • Livsviktiga minuter – våga ingripa och agera snabbt som livräddare
 • Sök hjälp på rätt nivå (112, 1177, egenvård 11313, 11414 eller giftcentralen)
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera medvetandet/livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga medvetslös person som andas normalt i stabilt sidoläge
 • Larma 112 på rätt sätt och förstå larmcentralens arbete
 • Hjärt-Lungräddning (HLR). Vad HLR är och varför är HLR så viktigt
 • Kunna identifiera ett hjärtstopp
 • Kontrollera medvetande
 • Skapa fri/öppen luftväg
 • Kontrollera andning
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge vid normal andning
 • Larma 112. Larma på rätt sätt och få kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra Hjärt-Lungräddning med god kvalitet och vara motiverad att utföra HLR vid ett hjärtstopp
 • Information om hjärtstartaren
 • Demonstration av hjärtstartaren
 • Apparatgenomgång
 • Använda hjärtstartare säkert och effektivt
 • Praktiskt övning med hjärtstartaren
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • HLR vid luftvägsstopp
 • Teoretisk genomgång av HLR vid drunkning
 • Vilka risker finns på arbetsplatsen?
 • L – Livsfarligt läge (bedöm, prioritera och agera utefter livsfarligt läge)
 • A – Andning (skapa öppen luftväg)
 • B – Blödning (stoppa blödning)
 • C – Cirkulationssvikt och svimning
 • D – Disability (medvetandegrad, rörelseförmåga, känsel)*
 • E – Exponering (undersöka från topp till tå, skydda mot omgivningen)*
 • Användning av förbandsutrustning
 • Omhändertagande av olika skador
 • Först på olycksplatsen (bedöm, prioritera och agera)
  • Yttre blödningar
  • Inre blödningar
  • Cirkulationssvikt och svimning
  • Brännskador
  • Nack-, rygg- och skallskador

*Används framför allt av sjukvårdspersonal

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke
 • Diabetes
 • Astma, allergiska reaktioner
 • Kramper och epilepsi
 • Hantera kris och ge krisstöd
  • Fyra H minnesregel för att kunna hantera krissituationer
 • Övningsdockorna kommer ifrån marknadsledande Laerdal och ger kontinuerlig återkoppling till deltagarna. För att underlätta inlärningen övar varje deltagare med en egen docka.
 • Två övningshjärtstartare
 • Genomgång av handlingsplaner vid HLR, luftvägsstopp och drunkningstillbud för att få en teoretisk uppföljning till de praktiska övningarna.
 • Efter genomförd kurs får alla deltagare:
  • Kompetenskort
  • Handlingsplan
  • Intyg (till både deltagare och arbetsgivare)
  • Nyckelring med andningsskydd
 • Elolyckor
 • Förgiftning, kem- och frätskador
 • Bukskada och bukåkomma.
 • Benbrott, stukningar, urledvridning  samt Kläm- och krosskador
 • Avsliten kroppsdel
 • Bett av djur och människa
 • Värmeslag eller nedkylning och köldskador
 • Utslagen tand
 • Näsblod
 • Ögonskador
 • Förflyttningsteknik (släplyft, klädlyft, filtlyft)
 • Utökad kurs i etik, kris och krisstöd
 • Utökad information om drunkning och drunkningstillbud
 • Bygg
 • Industri
 • Handel och kontor
 • Restaurang
 • Trafik
 • Skola/förskola
 • Sport och fritid 
 • Båt och skärgård
Spela videoklipp

Utrustning

Övningsdockorna är utformade att på bästa sätt lära ut korrekt HLR. De ger kontinuerlig feedback så att deltagarna enkelt förstår och kan lära sig tekniken.

För att underlätta inlärningen är också dockorna uppkopplade via blåtand som gör det möjligt att se övningar och framsteg på en läsplatta. Alla deltagarna får en egen docka att öva på.

Varför HLR & Första Hjälpen?

Här nedan finner du några av många anledningar att lära sig Hjärt-Lungräddning (HLR) & Första Hjälpen

Agera snabbt

Att vid en olycka eller akut sjukdom agera och så fort det går starta Första Hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Ökad kunskap

Utbildningen ökar kunskaperna att tidigt identifiera tecken på sjukdomsfall och olycksfall, vilket bidrar till trygghet att snabbt kunna agera.

Undvik permanenta skador

Eftersom kroppen får permanenta skador redan efter några få minuter är det viktigt att så snabbt det går påbörja Hjärt-Lungräddning (HLR).

Ökad trygghet

Anställda som får genomgå en Första Hjälpen och HLR-utbildning ökar kunskapen och tryggheten i att agera vid sjukdomsfall och olycksfall.

Kortare sjukskrivning

Ökad trygghet och trivsel på arbetsplatsen av att veta att en kollega har färdigheten att kunna agera. Att ge en drabbad snabb och rätt hjälp kan minska skadans utveckling/omfattning vilket kan ge förkortad sjukskrivningstid. 

Bibehåll kunskapen

Genom att erbjuda regelbundna utbildningar bibehålls kunskapen, och tryggheten att agera, hos de anställda.

Våra produkter

Hjärtstartare RÄDDAR LIV, i kombination med HLR, ökar chansen att överleva till 70% – en livsavgörande behandling.

Philips HeartStart HS1

Vanligaste hjärtstartaren från Philips. Liten, nätt och mycket enkel att använda. Exempel på lämpliga platser: kontor, butiker, hotell, bostäder.

Philips HeartStart FRx

Vatten- och dammtålig hjärtstartare från Philips. Liten, nätt och mycket enkel att använda. Exempel på lämpliga platser: industribyggnader, skolor, sportanläggningar, gym, påfrestande miljöer där det förekommer fukt och damm.

Lifepack CR2

Vatten- och dammtålig  som är mycket enkel att använda. Går att använda på barn utan särskilda tillbehör. Kan anslutas till WiFi för uppdatering och övervakning

Produkter Första Hjälpen

Första Hjälpen produkter är ett måste på varje arbetsplats och i varje hem. Första hjälpen produkter minskar skadeutvecklingen och ger en ökad trygghet.

Media

Spela videoklipp
Länk till:  Hjärt- Lungfonden
Spela videoklipp
Länk till:  Hjärt- Lungfonden
Spela videoklipp
Länk till: Laerdal

Ladda ner material

För varje utbildning skänker vi 200kr till Hjärt- och Lungfonden