KUNSKAP SOM RÄDDAR LIV

Att kunna Hjärt-Lungräddning (HLR) är lika viktigt som att kunna simma, dessvärre ser verkligheten inte ut så. Det gör sig tydligt när cirka 10,000 drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år och bara cirka 600 överlever. Vikten av att kunna grunderna i HLR är livsavgörande, något som Stockholm HLR och Hälsa vill hjälpa till att förändra.

Efter många arbetade år som sjuksköterska inom vården och vidareutbildad företags-sköterska specialiserad på arbetsmiljöfrågor, grundade Sofia Hammarberg Stockholm HLR och Hälsa som idag ämnar till att utbilda före-tag och privatpersoner i Första Hjälpen, HLR och Hälsa på arbetsplatsen.

– Intresset för HLR har funnits med mig ända sedan jag var 12 år då jag blev vittne och försökte ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp men tyvärr inte hade de rätta kunskaperna.

Jag fick även typ 1 diabetes 2006 och insåg då ännu mer betydelsen av att min omgivning kan ingripa vid ett hjärtstopp. Att gå en HLR-ut-bildning skapar trygghet, både för en själv genom att veta att man kan hjälpa andra, men också känna att kollegor, vänner, familj och omgivningen kan ingripa vid ett hjärtstopp, berättar Sofia Hammarberg.

Tiden innan ambulans anländer har stor betydelse för om den drabbade ska kunna över-leva och då måste man kunna ingripa snabbt och utföra HLR. Genom en kurs hos Stockholm HLR och Hälsa får man lära sig en mix av teori och praktik vad som händer med kroppen vid ett hjärtstopp, hur man utför korrekt HLR och hur en hjärtstartare används. Målsättning med kursen är att alla deltagare efter kursen ska känna trygghet och vara motiverade att ingripa och påbörja HLR.

  • Våra instruktörer tycker det är roligt att jobba med grupper och på ett entusiasmerande sätt hittar en balans mellan allvar och ha roligt till-sammans. Detta gör kurserna ofta väldigt uppskattade och blir en teamstärkande mini-kickoff. Vår utrustning har den senaste

tekniken för att lära sig HLR. Den innehåller sensorer och med visuell återkoppling gör det lätt och roligt att förstå t.ex. när kompres-sionerna är tillräckligt djupa och med rätt frekvens samt med rätt volym av inblåst luft.

Kunskaperna avtar redan efter tre till sex månader, därför är det av stor vikt att årligen fräscha upp minnet för att bibehålla kunskap-en, motivationen och tryggheten för att ingripa vid ett hjärtstopp och öka chansen att rädda liv.

Faktaruta HLR:

  • Varje år drabbas cirka 10,000 av plötsligt hjärtstopp i Sverige men bara cirka 600 över-lever.
  • I Stockholm tar det i genomsnitt 10 minuter för en ambulans att nå fram till den drabbade, men redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador på grund av syrebristen.
  • Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar med 2–3 gånger om HLR påbörjas i tid.

Läs mer på:

hlrochhalsa.se eller kontakta oss på stockholm@hlrochhalsa.se

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin